Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Seznam partnerů

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti

VÚLHM je lesnickým výzkumným pracovištěm s více než 90letou tradicí (založen 1921). Zjišťuje základní a aplikovaný výzkum finančně podporovaný zejména z veřejných prostředků, a to v souladu s platnými právními podmínkami pro poskytování veřejné podpory. Rozhodující podíl činnosti ústavu tvoří řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních, poradenských a dalších činností pro státní správu lesního hospodářství a pro vlastníky lesů všech kategorií.  Partnerská organizace dlouhodobě spolupracuje s řešitelem projektu především s Ústavem zakládání a pěstování. Jednou z hlavních forem spolupráce je organizace hlavních cvičení studentů na výzkumných objektech partnerské organizace konkrétně výzkumné stanice Opočno. Spolupráce je rozvíjená také bohatou výměnou zkušeností na pravidelných seminářích a konferencích. Pracovníci výzkumné stanice jsou rovněž oponenty a vedoucími studentských prací.