Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Seznam partnerů

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga

Vyšší odborná škola (VOŠ) lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga je jednou z nejstarších středních lesnických škol v České republice. Na VOŠ lesnické lze studovat v denním studiu, i ve studiu při zaměstnání a to studijní obor 41-32-N/01 Lesnictví (tříleté studium pro absolventy gymnázií a středních odborných škol s maturitou). Studium je zakončené absolutoriem, absolventi mají právo užívat profesní označení Diplomovaný specialista v oboru lesnictví (ve zkratce DiS.). VOŠ má dlouholetou tradici ve spolupráci s externími subjekty formou stáží a praxí. Členové cílové skupiny partnera jsou členy expertních rad projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) pro projekty žadatele. Absolventi partnera jsou součástí skupiny posluchačů žadatele.