Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Seznam partnerů

Ústav pro výzkum lesních ekosystémů

Historie Ústavu pro výzkum lesních ekosystémů se datuje od počátku roku 1992, společnost IFER, s. r. o. byla založena v roce 1994. Na zadání Ministerstva zemědělství České republiky IFER realizoval klíčový pilotní experiment národní inventarizace lesů ČR, ve které ověřil funkčnost vlastní metodiky a technologie sběru a zpracování dat. Společnost se zabývá bilancí uhlíku v lesních ekosystémech a problematikou emisních inventur. IFER je držitelem certifikátu ISO.  Žadatel a partner spolupracovali na projektu SP/2D1/93/07 – Czech Terra – adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. Společnost IFER má vybudovanou na mezinárodním poli pevnou pozici, spolupracovala na projektech ve více než 20 státech na pěti kontinentech. Do dnešní doby ústav nějakou formou spolupracoval či stále spolupracuje v podstatě se všemi významnými lesnickými výzkumnými institucemi v Evropě (včetně FAO, EFI, Joint Research Center a většiny lesnických univerzit) a s řadou z nich v Severní a Jižní Americe, Africe a Asii. Významný podíl expertních činností v zahraničí tvoří školení zaměřená na používání pokročilých technologií při sběru a zpracování dat (Field-Map), jimiž za poslední roky prošli zaměstnanci mnoha lesnických institucí z celého světa.