Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Seznam partnerů

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje přes 23 000 studentů, což tvoří celou pětinu obyvatel města Olomouce. Spolupráce MENDELU a Univerzity Palackého (UP) Olomouc je dlouhodobého charakteru na poli vzdělávacích a výzkumných aktivit. Projekt především propojuje Lesnickou a dřevařskou fakultu MENDEU a Pedagogickou fakultu UP Olomouc a napomáhá intenzifikaci této spolupráce. Instituce v současnosti společně řeší projekt vědy a výzkumu, poskytovatel Ministerstvo životního prostředí – Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000. Instituce jsou partnery v projektu OPVK Informační platforma pro kulturní krajinu (CZ.1.07/2.4.00/12.0011).