Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

Seznam partnerů

Lesy Města Brna

Společnost Lesy města Brna a.s. byla založena za účelem správy a rozvoje majetku statutárního města Brna, podnikání s ním, plnění veřejně prospěšných služeb a má zejména obecně prospěšné poslání. Tento účel spočívá v udržování a zlepšování stavu městských lesů, v trvalém zajištění vyrovnanosti lesní produkce se zaměřením na přírodě blízké hospodaření, v trvalém zajišťování rozvoje obnovitelných produktů lesa a jiných užitků z hospodaření pro současné i budoucí generace. Partner spolupracuje s žadatelem při semestrálních cvičeních studentů MENDELU. Zapojení partnera do projektu významně napomůže intenzifikaci vztahů, které budou moci být dále rozvíjeni. Partner přináší do projektu naprosto odlišný rozměr s ohledem na své poslání a zřízení – komerční firma zřízena statutárním městem tj. členem veřejné správy.