Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

ZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK Z S-TROM OPEN FORA 2019

 

Petr Čermák - Predikovaná rizika se naplňují. A realizace adaptačních opratření?

Miroslav Trnka - Očekávané i neočekávané důsledky měnícího se klimatu, adaptačních a mitigačních opatření

Petr Martinek - Druhy bezobratlých se zásadním vlivem na hospodaření v lesích střední Evropy

Jan Kadavý - Přestavby a přeměny lesních ekosystémů - adaptační hospodářsko-úpravnické plánování

Tomáš Pospíšil - Situace českého lesnictví v čase kalamitním a aktuální lesopolitické dění

Aleš Erber - Vlastníci lesů v době lesnicko-dřevařské krize a budoucí vývoj lesnictví

Michal Rybníček - Dendroklimatologie jako nástroj pro hodnocení reakce dřevin na klimatickou změnu

Radek Pokorný - Lesnická adaptační opatření v podmínkách změny klimatu z hlediska vodní bilance

Lumír Dobrovolný - Praktická realizace adaptačních lesnických opatření

Sborník ke stažení


ZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK Z S-TROM OPEN FORA 2016

Jiří Rozsypálek - Vliv klimatických extrémů na úspěšnost a intenzitu infekce způsobované voskovičkou jasanovou

Thomas Cech - Impacts of fungal pathogens to trees – actual situation in Europe with special reference to Austria

Biljana Đorđević - The role of biotechnology in combating climate change

Kyriaki Giagli - Environmental signals recorded during wood formation

Petr Čermák - Katalog obecných rámcových lesnických adaptačních opatření

Tomáš Mikita - Změny klimatických podmínek – limity lesnického hospodaření

Petr Čermák - Adaptační opatření pro Jihovýchodní Norsko

Jan Kadavý - Rámcové směrnice hospodaření vybraných přírodních lesních oblastí 30, 40 a 13

Peter Surový - Operativní metody dálkového průzkumu země pomocí bezpilotních prostředků pro podporu lesnického managementu

Emil Cienciala - Jak se vyvíjí zdravotní stav smrkových porostů v Beskydech? Postupy a výsledky monitoringu v období 2010 až 2015

Petr Kupec - Případová studie Srovnávací analýza odtokových poměrů lesních mikropovodí v suchých periodách

Sborník ke stažení

 

ZÁZNAMY PŘEDNÁŠEK Z S-TROM OPEN FORA 2013

Alexia Stokes - Tree biomechanics

Gaston Laflamme - Tree diseases in plantations

Glen Stanosz - Creating a fungal disease epidemic to kill native forest trees a case study of errors and omissions

Jan Čermák -  Praktická ekofyziologie celých stromů a porostů v terénu

Lindsay Bullmann - Quarantine risk assessment

Michal V. Marek - Principles and application of systems ecology  in forestry

Petr Blažek - Inventarizace lesů na Cape Verde

Treena Burges - Tree declines in the Mediterranean Ecosystem of the south-west of Western Australia; the role of climate

INOVOVANÉ PRODUKTY – materiály ke kurzům a stážím

Prezentační dovednosti

Nové technologie v dendrometrii

Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství

Ochrana dřevinné vegetace - průvodce abiotickými a antropogenními poškozeními

Komunikace - studijní materiál ke komunikačním kurzům

DALŠÍ MATERIÁLY

Anglická komunikace

Německá komunikace

Sborník článků přednášejících na STROM OPEN FÓRU