Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V PRAXI

Nejste přihlášeni – omezené prohlížení bez možnosti registrace na akci.

Pro kompletní zobrazení této akce se musíte přihlásit.
Pokud ještě nemáte svůj účet, pro jeho vytvoření klikněte zde.
Termín
6.3.2014 – 7.3.2014
Místo konání
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. – zasedací místnost
Bělidla 4a, Brno
Kategorie
Seminář
Popis

Realizační tým projektu S-TROM (Centrum výzkumu globální změny AVČR, v.v.i.) srdečně zve všechny zájemce z řad akademických a vědeckých pracovníků na seminář

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V PRAXI

Termín konání semináře: čtvrtek 6.3. 2014, 9.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 hod.; pátek 7.3. 2014, 9.00 – 12.00 hod.

Místo konání: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Bělidla 4a, Brno – zasedací místnost

Cílem semináře, bude posílit komunikační dovednosti při jejich praktické aplikaci v konkrétních modelových situacích, jakými jsou např. hodnotící pohovory, argumentace a prosazování vlastních názorů, či postojů. Hlavním nástrojem tréninku budou psychosociální hry s následnou zpětnou vazbou. Seminář se zaměří především na standardní situace profesního života, ve kterých jsou stanovena komunikační pravidla, která se třeba efektivně zvládnout. Komunikační hry kladou důraz na základní funkce, charakteristiku komunikace a rozličné komunikační formy v inscenovaných herních situacích, které odkrývají typické charakteristické vlastnosti osob a jejich komunikační stereotypy. Komunikační dovednosti v praxi posilují vnímání komunikačního kontextu, aktivní naslouchání, sebeprezentaci, vystupování před publikem, týmovou práci a zpětnou vazbu.

Od účastníků semináře se očekává aktivní přístup k tvůrčí spolupráci, ochota intenzivně a otevřeně komunikovat s lektorkou i s ostatními účastníky kurzu. V průběhu semináře, si vzájemně vyměníme postřehy a poznatky z průběhu jednotlivých cvičení a her a jimi evokované životní zkušenosti, což by mělo přispět v ujasnění a praktickém testování možností. Procvičena bude též schopnost pokládat otevřené otázky, přijímat a dávat pochvaly a asertivně ukončovat nežádoucí a bezvýznamné rozhovory a diskuse.

Lektorka: Mgr. Zuzana Donné - je absolventkou Univerzity Komenského v Praze - katedry sociální a masové komunikace a ČVUT v Praze - Masarykova ústavu vyšších studií.

Zájemci o účast na semináři se mohou registrovat na adrese: urban.o@czechglobe.cz . Vzhledem k tomu, že se jedná o interaktivní seminář, je jeho kapacita limitována počtem 15.