Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

MĚŘIČSKÉ TECHNOLOGIE A SBĚR DAT U LESNÍCH DŘEVIN

Nejste přihlášeni – omezené prohlížení bez možnosti registrace na akci.

Pro kompletní zobrazení této akce se musíte přihlásit.
Pokud ještě nemáte svůj účet, pro jeho vytvoření klikněte zde.
Termín
24.4.2013
Místo konání
IFER - Jíloviště u Prahy

Kategorie
Kurz
Popis

Projekt Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin (S-TROM)

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

Písek, 24. dubna 2013


Moderní měřičské technologie a přístroje v lesnictví (dopoledne)

Doporučený počet účastníků: 20-30

Moderní měřičské technologie a přístroje nalézají stále širší uplatnění v různých oborech lesnické praxe – při tvorbě lesních plánů, při vedení hospodářské evidence, v oblasti oceňování lesů i při zjišťování stavu lesních ekosystémů. V rámci přednášky budou studenti podrobně seznámeni s nejmodernějším přístrojovým vybavením vhodným pro terénní sběr dat. Podrobně budou popsány příklady technologických sestav využitelných v lesnické praxi včetně počítačem podporovaného sběru dat. Na příkladu statistické provozní inventarizace bude krok za krokem popsán jeden z možných postupů zjišťování stavu lesů s pomocí specifického software a různých hardwarových komponent. Kromě toho bude představena terénní GIS aplikace umožňující tvorbu a obnovu LHP a technologie vhodná pro měření porostních zásob na stojato.

10.00-11.00 Moderní měřičské přístroje v lesnictví Ing. Michal Novotný

11.00-12.00 Moderní měřičské technologie a jejich použití Ing. Jan Apltauer


Praktické využití počítačem podporovaného sběru dat (odpoledne)

Doporučený počet účastníků: 15

V rámci druhého bloku budou mít studenti možnost vidět a vyzkoušet praktické uplatnění počítačem podporovaného sběru dat v terénu. V první části terénní ukázky budou seznámeni s různými postupy zjišťování rozlohy holin nebo rozlohy lesních porostů určených k těžbě. Zdůrazněny budou výhody a nevýhody použitých postupů. V druhé části ukázky budou předvedeny různé postupy používané při zjišťování objemu a kvality zásob stojících stromů. Demonstrovány budou metody měření porostních zásob průměrkováním naplno, odvození objemu zásob z měření na transektu a pomocí relaskopování. Studenti si budou moci prakticky vyzkoušet měření tloušťky stromu v různých výškách, měření výšky stromu, kmenového profilu, tvorbu výškového grafikonu a relaskopování.

13.00-14.00 Praktická venkovní ukázka – vytyčování polygonů Ing. Michal Novotný Ing. Jan Apltauer Ing. Petr Litschmann

14.00-15.00 Praktická venkovní ukázka – měření dendrometrických veličin stromů a porostů

15:00–17:00 diskuse všichni školitelé

Akce se koná v rámci realizace projektu Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin CZ.1.07/2.4.00/17.0023 řešeného na LDF MENDELU v Brně.