Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

DETEKCE EMISÍ VOLATILNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK BIOGENNÍHO PŮVODU – PŘEDÁNÍ ZKUŠENOSTÍ ZE STÁŽE NA PRACOVIŠTI IBAF-CNR, MONTELIBRETTI, ITÁLIE

Nejste přihlášeni – omezené prohlížení bez možnosti registrace na akci.

Pro kompletní zobrazení této akce se musíte přihlásit.
Pokud ještě nemáte svůj účet, pro jeho vytvoření klikněte zde.
Termín
11.3.2014,  14:00 – 16:00
Místo konání
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. – zasedací místnost
Bělidla 4a, Brno
Kategorie
Přednáška
Popis

11. března 2014

14:00 hod

Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. – zasedací místnost

Bělidla 4a, Brno

Realizační tým projektu S-TROM (Centrum výzkumu globální změny AVČR, v.v.i.) srdečně zve všechny zájemce z řad akademických a vědeckých pracovníků na prezentaci výsledků stáže. Přednášející: Kristýna Večeřová, Martin Moss a Otmar Urban

Volatilní organické látky biogenního původu (BVOCs) jsou v hojné míře emitovány rostlinnou vegetací. Jejich emise je závislá na intenzitě sluneční radiace a teplotě. Emise volatilních organických látek je tedy úzce spjata s uhlíkovým cyklem, přičemž až 30% uhlíku asimilovaného v rámci fotosyntézy je zpětně emitováno do atmosféry ve formě BVOCs. Za podmínek vysoké koncentrace NOx a vysoké intenzity UV záření dochází následně ke vzniku toxického ozónu.

V rámci přednášky bude představeno pracoviště IBAF-CNR, Itálie (Institute of Agroenvironmental and Forest Biology, National Research Centre), základní metodické přístupy aplikované při studiu BVOCs a prvotní výsledky získané v rámci experimentů provedených na smrku ztepilém. Těšíme se na Vaši účast.

Akce se koná v rámci realizace projektu Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin CZ.1.07/2.4.00/17.0023 řešeného na LDF MENDELU v Brně.

Kontaktní osoba: Luděk Praus,email: ludek.praus@mendelu.cz