Přihlášení

 

Vytvořit nový účet

Registrovaní uživatelé se přihlásit na akce pořádané v rámci projektu, mohou prohlížet a stahovat dokumenty.

S-TROM OPEN FORUM 2019

Mitigace a adaptace v hospodaření s dřevinnými porosty - východiska, současný stav realizace a blízké výhledy

4. až 6. listopadu 2019 LDF MENDELU

S-TROM OPEN FORUM 2016

Vliv změn klimatu na biologii a ekologii dřevin a na hospodaření s jejich porosty

10. až 12. října 2016 LDF MENDELU

Projekt byl ukončen k 31. 10. 2014.

Nadále však realizujeme tuzemské skupinové stáže a terénní workshopy pro studenty jako součást výuky, cílem je především umožnit seznámit se s novými poznatky vědy a praxe ve spolupráci s partnery tohoto projektu. Stejně tak pro Vás zůstávají tyto webové stránky, včetně studijních materiálů – http://www.s-trom.eu/materialy-ke-stazeni.html

V rámci udržitelnosti projektu si vás dovolujeme pozvat na akci:

Vybrané akce